Fagligt Materiale

På de følgende sider ligger inspiration til arbejdet i de nedenstående fag. Nogle af elementerne, især når det drejer sig om faget dansk, henvender sig til de yngre klasser – nogle til de ældste, og nogle kan bruges over hele linjen. Vi har delt dem op i 3.- 6. klasse og 7.- 9. klasse men anbefaler, at man som overbygningslærer også tager et kig på forslagene til de yngre klasser – og omvendt.

Til sidst har vi lavet en samling af al undervisningsmateriale og andre nyttige materialer.