Drama

På de følgende sider ligger en række dramaøvelser af Henriette Rosenbeck, som holder workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana.

Øvelserne er egnede for både 3-5 klasse og 6-9 klasse, men der skal naturligvis tænkes over at børnenes reflektionsniveauer er forskellige.

Øvelserne kan hentes i et samlet dokument:

Øvelserne: