Perspektivbytte

Denne øvelse handler om at leve sig ind i hvad andre tænker i en bestemt situation. Det hedder også perspektivbytte, og kan give en mulighed for at forstå, hvorfor andre mennesker handler som de gør. Hvordan kan det være, at hun siger og gør det, som er så anderledes end det, jeg gjorde eller ville have gjort?

Fra de scener, man har lavet, stiller man én eller flere involverede parter/figurer frem med ansigtet mod publikum. Man spørger så publikum: Hvad tænker Amanda/Aisha/Anders/Amir? Publikum skal huske, at de kun skal forsøge at gengive de tanker, som har været i figurernes hoved undervejs i den spillede situation. Det handler ikke om, hvad man selv synes. Her er det også meget vigtigt at opmuntre til, at disse tanker kan være meget forskellige og modsatrettede. Og at det, som den ene tror, at figuren tænker, kan være noget helt andet end det, som en anden tror, figuren tænker.

Arbejdet med historiefortællings forløb er tidskrævende. Og det er vigtigt, at alle grupper får spillet en scene. Hvis der er mere end 4 grupper, skal man nok overveje, at dele det op på to dage.