At skabe teaterscener

På mine teaterhold har jeg også haft stor glæde af at sætte eleverne sammen i grupper og bede dem iscenesætte en scene med udgangspunkt i noget bestemt f.eks.:

  • Nogle bestemte rekvisitter. De har måske valgt 3 ting fra en stor bunke
  • Et valgt billede eller fotografi, som skal rekonstrueres i løbet af scenen
  • Et antal replikker/sætninger de selv eller andre har skrevet
  • 2-3 beklædningsgenstande, der bliver digtet nogle figurer over.

Så får hver gruppe 10-20 minutter til at finde på noget, og til sidst viser alle grupperne deres scener for hinanden. Læreren skal stille sig til rådighed for spørgsmål og opmuntre, hvis der er brug for det, men blander sig udelukkende hvis en gruppe ytrer ønske om det.

  • Man skal i introduktionen af arbejdet huske grupperne på:
  • at alle skal have noget at lave i scenen
  • at der skal være noget bevægelse og aktion i scenen
  • at der skal tages stilling til om der skal siges noget eller ej
  • at der skal tages stilling til, hvor publikum skal placeres og at de skal kunne både se og høre det, der sker.