Skift identitet

En slags statusøvelse, eller øvelse, hvor man skifter identitet. Perspektivbytte. Hvordan er det at være en anden? At leve sig ind i en anden persons tanker og følelser.

En scene skitseres. F.eks en banegård. Her er plads til flere karakterer af stor forskellighed.

Hvilke roller/figurer vil I helst spille? Få eleverne til at beskrive deres figur: Hvor gamle er de, har de et navn? Hvad er deres job, eller hvad laver de på banegården? Hvilken nationalitet har de? Hvor bor de?

Spil dem. Altså forestil jer, at I er på en banegård. Hvad laver den figur du spiller og hvad kunne figuren sige og til hvem i den situation? Det er ikke sikkert, man behøver at have besluttet det hele i forvejen. Sommetider kommer det af sig selv, når man prøver at spille en anden.

Spil nu en andens rolle. Helst en, som ligger fjernt fra den første du spillede.

Disse to roller kan man også sætte i den varme stol. Karakteren sætter sig foran de andre, som stiller spørgsmål/interviewer karakteren, som om de var journalister til et pressemøde. Der svares i overensstemmelse med den, man spiller. Så sætter samme person sig i stolen, men nu i en anden rolle. Spørgsmålene kan være: Hvad er dit job? Bor du sammen med nogen og hvem? Har du søskende og hvor mange? Hvad er din livret? Hvad er dine fritidsinteresser? Hvad er din største drøm? Har du nogen store drømme og hvad går de ud på? Hvordan har du det med din familie? Hvad er vigtigt for dig i livet? Hvis du kunne bestemme over verden en dag, hvad ville du så bestemme?