Snapshot

En øvelse, hvor man kan se sig i selv i mange forskellige slags ”klubber”, og hvor man bliver bedt om at tænke over hvad det betyder, at være en del af en klub. Man får også et billede af, at man kan dele sin klasse op på utrolig mange forskellige måder. En klub har sin egen kultur, sine egne erfaringer og kontekster – ligegyldigt hvor lille, den er.

Alle ud på gulvet. Læreren beder f.eks. om, at alle som har søskende stiller sig i det ene hjørne og dernæst om, at alle, som ikke har søskende, stiller sig i det modsatte hjørne. Tal i grupperne om, hvad det betyder at have søskende, eller ikke at have søskende. Jeg spørger, hvad der blev talt om i de respektive grupper

Næste kan være: Alle dem, der bor i Østbyen/i en landsby stiller sig i det hjørne, alle dem, der bor i Vestbyen/ude på landet stiller sig i det andet hjørne og alle dem, der bor i centrum/i en stor by stiller sig i det tredje hjørne. Tal i grupperingerne om, hvad det betyder at bo, hvor I bor? Læreren spørger derefter hvad der blev talt om i grupperne.

Alle, som både taler dansk og et andet sprog flydende stiller sig her. Alle, som kun taler dansk flydende stiller jer der. Hvad betyder det at være tosproget? Hvad betyder det at have et sprog? Tal først i grupperingerne – læreren spørger bagefter, hvad der blev talt om.

Eksempler på grupperinger:

  • Østby/ Vestby/ Midtby
  • små søskende/ ingen søskende/ kun store søskende/både-og
  • tosproget/ ikke tosproget
  • kæledyr/ ikke kæledyr
  • rig/ fattig/ middel
  • etnisk dansker/ anden etnisk baggrund
  • har boet samme sted altid/ har flyttet en eller flere gange
  • har gået på én skole/ flere skoler
  • elsker min skole/ hader min skole/ synes skolen er okay eller begge dele
  • elsker facebook/ hader facebook/ er ligeglad med facebook.