Præsentationsøvelse

At lære hinanden at kende på en ny måde og opdage nye sider hos hinanden.

Gå sammen to og to/ læreren inddeler eleverne i par. Man skal helst ikke være sammen med sine allernærmeste venner. (Sig f.eks. ”Gå sammen med én, I ikke plejer at være sammen med”).

Vælg et af følgende og fortæl for hinanden:

  • Sådan har jeg det bedst med livet…
  • Det gør mig glad. Det gør mig gal.
  • Hvis jeg kunne bestemme over verden en dag…
  • Når jeg bliver stor, kunne jeg tænke mig at være…

Den anden i parret skal bagefter præsentere den første ved navn og dennes historie. (”Jeg vil gerne fortælle hvad Julie har fortalt mig…” eller ”Julie har fortalt mig en historie om, hvordan hun har det bedst…”)