Definitionsspillet

Definition betyder, at man beskriver eller bestemmer et begreb overordnet set.  En definition er et udsagn der afgrænser og forklarer et ords eller udtryks betydning.

Download definitionsspillet:

 

EKSEMPEL: Bedstemor kan godt være gråhåret, men det er ikke definitionen på en bedstemor. Definitionen er, at hun er mor til nogen, der selv har sat børn i verden.

Formålet med spillet er at øge elevernes bevidsthed om hvilke piller, begrebet kultur hviler på. I den indledende runde får eleverne mulighed for at reflektere over begrebernes indhold.

Indledende runde:

Klassen deles i to – eller to klasser dyster mod hinanden. Der vælges tre fra hvert hold, som er det svargivende hold. De er ikke en del af det øvrige panel, men skal definere begreberne på hele holdets vegne.
Hold 1 får læst den første overskrift op, Identitet, uden at svarmulighederne læses op. I de følgende to minutter skal paneldeltagerne fra hold 1 komme med så mange mundtlige vinkler på, hvad identitet er, som muligt. Hold 2 lytter. Det kan, i denne runde, både være beskrivelser og definitioner. Efter fem minutter – læreren tager tid – er det hold 2′s tur til at komme med vinkler på begrebet identitet.

Svarrunde:

Nu læser læreren de tre svarmuligheder under identitet højt, og hold 1′s svargruppe får 1 minut (eller en anden tidsramme – vurder selv…) til at vælge, hvilken af mulighederne, der definerer begrebet.

Nu gentages proceduren med en indledende runde og det næste begreb: Kultur.

Læreren fører pointregnskab.

Svarrunden kan udvides ved at eleverne får mulighed for et digitalt opslag på f.eks. Wikipedia – eller et analogt opslag i en ordbog. I den indledende runde er det derimod vigtigt, at det er elevernes egne refleksioner, der får plads.

 

Forslag til videre arbejde med begreberne fra definitionsspillet

Spil for yngre klasser:

Lad elevernes lave et tilsvarende spil for yngre klasser, hvor definitionerne er forenklede. Snak om, hvilke andre begreber, der knytter sig til kulturmødet, og vælg evt at udskifte de mest avancerede af begreberne i definitionsspillet med andre begreber. Gennemfør spillet med to yngre klasser som panel og svarhold, og lad de ældste elever forklare og lede spillet.

Essay:

Definer genren essay, hvis klassen ikke tidligere har arbejdet med den form.
Lad eleverne skrive et personligt essay med udgangspunkt i et af begreberne fra Definitionsspillet.

Landsbybevidsthed og global bevidsthed:

Inviter en eller flere gæster fra den generation, der er født i fyrrerne – f.eks. bedsteforældre eller oldeforældre til eleverne. Bed dem fortælle om deres barndom og hvilken kultur, de er vokset op i – en dansk eller en anden etnisk kultur. Skab en dialog med gæsterne og eleverne om den del af vores identitet, der knytter sig til det nære/lokale samfund og den nære kultur på den ene side – og den del af vores identitet, hvor vi er verdensborgere.
Hvilke faktorer i vores tid fordrer, at vi betragter os selv som verdensborgere? Snak f.eks. om miljø, internettets betydning, international militær indgriben i diktaturstater etc.
På hvilke områder er vi stadig forankrede i en lokal kultur?