Projekt Fata Morgana

Velkommen

Denne hjemmeside knytter sig til et projekt, som er blevet til på baggrund af midler fra Bikubenfonden, støtte fra Statens Kunstråd – og en god portion kunstnerisk knofedt fra Teater2Tusind.

 

Forestillingen FATA MORGANA spiller på seks forskellige skoler i Danmark i løbet af november 2011 og februar 2012. Skoler, som alle har KULTURMØDET tæt inde på livet i dagligdagen. Elever fra 3. klasse og op ser forestillingen – men kun to klasser ad gangen. Der skal være tid til nærvær og fordybelse. Efter forestillingen deltager eleverne i en minikonference med skuespiller Henriette Rosenbeck. Elevernes guldkorn fra konferencen kastes videre til klassens lærere, som i billedkunst, drama og dansk arbejder videre med temaet, kulturmødet.

320 seminariestuderende fra UCL vil overvære fire af forestillingerne – og vi glæder os til at høre, hvilke tanker kommende lærere gør sig om arbejdet med kulturmødet.

Torsdag aften åbner skolerne dørene for forældre og andre, som har lyst til at se forestillingen Fata Morgana. Hans Lassen fra firmaet Sisyfos deltager denne aften med foredraget “Integrationen er en megasucces”. Hans Lassens påstand bunder i tal og statistikker, som rummer de gode historier, som kan give grobund for optimisme. Foredraget ligger i forlængelse af forestillingen, og bagefter er der en åben dialog.

På siden her ligger inspiration til arbejdet i de nævnte fag. Nogle af elementerne henvender sig til de yngre klasser – nogle til de ældste, og nogle kan bruges over hele linjen. Vi har delt dem op i 3.- 6. klasse og 7.- 9. klasse men anbefaler, at man som overbygningslærer også tager et kig på forslagene til de yngre klasser – og omvendt.

På siden ligger også praktiske oplysninger, som knytter sig til vores besøg på skolerne. Pressemeddelelse, som kan sendes til lokale medier, foreninger, klubber oa. En Huskefolder. Oplysninger om dem, der deltager i projektet. Et klip fra forestillingen – med mere.

Og så – ikke mindst – er siden forum for de elevarbejder, som udspringer af arbejdet med kulturmødet. Vi glæder os til en masse refleksioner over begreber som kultur og identitet – i form af collager, essays, digte, filmede, dramatiske optrin, fotos, interviews… Kun fantasien og de elektroniske rammer sætter grænser! De respektive skoler sørger for at uploade arbejderne i takt med, de bliver færdige.

Alle er velkomne her på siden, som forhåbentlig kan tjene som inspiration for ikke bare de deltagende skoler – men for alle, som ønsker at fordybe sig i arbejdet med kulturmødet.

En stor tak til alle, som på den ene eller den anden måde har bidraget til indholdet på denne side. Det er vores ønske, at projektet kan åbne op for nysgerrighed, refleksion og nye måder at betragte sig selv, sin kultur og de andre på.

Teater2Tusind, oktober 2011